Home » Games » House & Home » Sterbox Control

Sterbox Control

 • Sterbox Control Screenshot
 • Sterbox Control Screenshot
 • Sterbox Control Screenshot
 • Sterbox Control Screenshot
 • Sterbox Control Screenshot
 • Sterbox Control Screenshot
 • Sterbox Control Screenshot
 • Sterbox Control Screenshot
 • Sterbox Control Screenshot
 • Sterbox Control Screenshot
 • Sterbox Control Screenshot
 • Sterbox Control Screenshot
 • Sterbox Control Screenshot
 • Sterbox Control Screenshot
 • Sterbox Control Screenshot
 • Sterbox Control Screenshot
 • Sterbox Control Screenshot
 • Sterbox Control Screenshot
 • Sterbox Control Screenshot
 • Sterbox Control Screenshot
 • Sterbox Control Screenshot
 • Sterbox Control Screenshot
 • Sterbox Control Screenshot
 • Sterbox Control Screenshot

Aplikacja umożliwia sterowanie odbiornikami podłączonymi do sterownika Sterbox.
Sterbox to uniwersalny Internetowy Sterownik PLC, dowolnie konfigurowalny. Do sterowaniu Inteligentnym domem, mieszkaniem, biurem, magazynem itp.
Aplikacja jest w pełni dwukierunkowa. Dzięki temu użytkownik ma zawsze informację o aktualnym stanie swoich urządzeń (oświetlenie, rolety, bramy wjazdowe i garażowe, podlewanie, stan alarmu, otwarcie okien, temperatura, stan ogrzewania, zawór wody itd.). Uproszczony sposób konfiguracji. Konfiguracja bezpośrednio w sterowniku. Ustawienie/ konfiguracja przenosi się na aplikacje zamontowane na każdym urządzeniu. Specjalne suwaki do ustawienia temperatur. Sceny ogrzewania. Sceny do ściemniania oraz sterowanie oświetleniem RGB. Ustawianie zegarów. Wyświetlanie istotnych informacji, zdarzeń czy wiadomości wybieranych przez użytkownika. Sterowanie lokalne i globalne. Przy dołożeniu kolejnego modułu Sterbox, aplikacja automatycznie powiększa się. ( Aktualnie można do niej zalogować 3 zestawy). Zmienna kolorystyka tła – jasna/ciemna. Aplikacja współpracuje ze sterownikami od wersji 4.1.4.d.
Więcej informacji na www.sterbox.eu.
The application allows you to control receivers connected to the Sterbox controller.
Sterbox is a universal Internet PLC, freely configurable. For controlling an intelligent home, apartment, office, warehouse, etc.
The application is fully bi-directional. Thanks to this, the user always has information about the current status of his devices (lighting, blinds, entry gates and garage doors, watering, alarm status, window opening, temperature, heating status, water valve, etc.). Simplified configuration method. Configuration directly in the controller. The setting / configuration transfers to applications mounted on each device. Special sliders to set temperatures. Heating scenes. Dimming scenes and RGB lighting control. Setting the clocks. Displaying relevant information, events or messages selected by the user. Local and global control. When adding another Sterbox module, the application automatically enlarges. (You can currently log in to 3 sets). Variable background color – light / dark. The application works with drivers from version 4.1.4.d.
More information at www.sterbox.eu.
Poprawione sterowanie kolorem w Scenie 3.

App Name Sterbox Control
Genre Games, House & Home
Size 9.9 MB
Requirement Android 4.4+
Get it On Google Play
Package Name com.sterbox.home2k19
Rating ( )
Installs 500+

Leave a Comment