Home » Apps » Education » vnEdu Connect

vnEdu Connect

  • vnEdu Connect Screenshot
  • vnEdu Connect Screenshot
  • vnEdu Connect Screenshot
  • vnEdu Connect Screenshot
  • vnEdu Connect Screenshot
  • vnEdu Connect Screenshot
  • vnEdu Connect Screenshot
  • vnEdu Connect Screenshot

vnEdu Connect là ứng dụng tiện ích dành cho Phụ huynh Học sinh trên hệ sinh thái Mạng Giáo dục Việt nam – vnEdu giúp kết nối giữa Phụ huynh Học sinh và Nhà trường. Ứng dụng cho phép Phụ huynh cập nhật tức thời thông tin của con em mình tại nhà trường. Cụ thể:
– Xem thông báo của nhà trường
– Xem tin nhắn của nhà trường
– Xem điểm chi tiết, điểm tổng kết của con
– Xem điểm danh, thời khóa biểu của con
– Và nhiều tính năng hữu ích khác sẽ được cập nhật định kỳ trong thời gian tới.
Hotline CSKH: 18001260
vnEdu Connect is a utility application for Parents of Students on the Vietnam Education Network ecosystem – vnEdu helps to connect parents and students. The application allows parents to instantly update their children’s information at school. Specifically:
– View school notices
– View the school’s message
– View detailed scores, final scores of children
– See your attendance and schedule
– And many other useful features will be updated periodically in the future.
Customer care hotline: 18001260
+ Nâng cấp giao diện mới
Bổ sung chức năng:
+ Xem nề nếp học sinh.
Nâng cấp chức năng:
+ Xem và nộp bài tập về nhà.
+ Xem album ảnh.
+ Xem tin tức nhà trường.
+ Thanh toán học phí trực tuyến.
+ Nhận thông báo điểm danh thẻ thông minh.

App Name vnEdu Connect
Genre Apps, Education
Size 8.2 MB
Requirement Android 4.1+
Get it On Google Play
Package Name com.vnptit.vnedu.parent
Rating 10.0 ( 4155)
Installs 500,000+

Leave a Comment